Mpango wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii wa NSSF ulianza kama Idara ya Serikali mwaka 1964 kabla ya kuanzishwa kama Shirika la Taifa la Akiba ya Wafanyakazi (NPF) kwa Sheria Na. 36 ya mwaka 1975. Shirika hili liliendelea hadi pale Serikali ilipopitisha Sheria Na. 28 ya mwaka 1997 iliyoanzisha Shirika la Taifa la Hifadhi ya Jamii kama mpango kamili wa hifadhi ya jamii unaozingatia kanuni za kimataifa za hifadhi ya Jamii.

Mabadiliko hayo yameiwezesha NSSF kutoa mafao mengi na bora zaidi yakiwemo mafao ya pensheni ambapo kabla ya hapo mfumo wa akiba wa NPF ulikuwa unatoa mafao ya uzeeni kwa njia ya mkupuo. Mafao hayo yalikuwa ni hafifu na machache sana.

Mpango wa NSSF hutoa mafao ya aina saba (7) ambayo yamegawanyika katika makundi makuu mawili;

(a)  Mafao ya muda mrefu

 • Pensheni ya Uzee
 • Pensheni ya Ulemavu na
 • Pensheni ya Urithi

(b)  Mafao ya muda mfupi

 •  Mafao ya Uzazi
 •  Mafao ya kuumia kazini na magonjwa yatokanayo na kazi
 •  Msaada wa Mazishi na
 •  Mafao ya Matibabu (SHIB)

Shirika pia hulipa mafao ya kujitoa uanachama kwa mfumo wa akiba kwa mwanachama aliyeondoka katika ajira kwa sababu mbali mbali kabla hajatimiza umri wa kustafu na ikiwa hajapata kazi nyingine kwa zaidi ya miezi sita.

Frequently Asked Questions

 • Nawezaje kuwa mwanachama wa NSSF? +

  Tafadhali fika katika ofisi yoyote ya NSSF iliyo karibu yako kwa zoezi la uandikishaji ukiwa na picha moja ya passport Read More
 • Napataje taarifa ya Michango yangu? +

  Kupata taarifa ya Michango, unafanya ifuatavyo : a) Sajili Tuma neno sajili,acha nafasi, weka namba yako ya uanachama. Tuma kwenda namba Read More
 • Je nifanyeje endapo michango yangu haionekani katika taarifa za akaunti yangu? +

  Tafadhali fika ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe ili kujua sababu ya kutoonekana kwa michango yako na kuelekezwa utaratibu wa Read More
 • Je narekebishaje michango yangu? +

  Michango ya mwanachama itarekebishwa kulingana na sababu zinazopelekea kutoonekana kwa michango hiyo katika taarifa ya michango. Ofisi husika itakupa muongozo zaidi. Read More
 • Je mwanachama anayesafiri anaweza kumwachia mtu au ofisi imfatilie madai na kuchukua malipo yake?? Kwa utaratibu gani?? +

  Ndio, mwanachama anaruhusiwa kwa kujaza fomu za mandate (NSSF 22) zilizothibitishwa na mwanasheria na kufata taratibu zote za kisheria zilizoainishwa Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Login Form1