Aina za Ukaguzi

Kuna aina kuu tatu za ukaguzi ambao hufanywa na wakaguzi wa shirika katika kuhakikisha waajiri na wanachama wanatekeleza wajibu wao kisheria.

Ukaguzi wa Kawaida (Routine)

Huu ni ukaguzi unaofanyika mara mbili kwa mwaka kwa kila mwajiri. Katika ukaguzi huu mwajiri anawajibika kutoa taarifa zote zinazohusiana na wafanyakazi wake kwa ajili ya ukaguzi. Mkaguzi anayehusika atatoa taarifa rasmi ya kufanya ukaguzi huo kabla ya siku ya ukaguzi.

Ukaguzi Fuatilizi (follow up)

Huu ni ukaguzi wa mara kwa mara unaofanywa kwa lengo la kufuatilia jambo maalum kama michango isiyolipwa, adhabu iliyotozwa, hundi iliyorudishwa benki, uandikishaji wa wanachama, n.k.

Ukaguzi Chunguzi (Survey)

Huu ni ukaguzi unaofanywa kwa lengo la kugundua waajiri wasiojiandikisha katika Shirika ili kutimiza wajibu wao wa kisheria.

Adhabu

Iwapo mwajiri atachelewesha michango zaidi ya mwezi mmoja baada ya mwezi wa mishahara asilimia 5 ya mchango husika hutozwa kama adhabu kwa kila mwezi uliocheleweshwa.

Frequently Asked Questions

 • Nawezaje kuwa mwanachama wa NSSF? +

  Tafadhali fika katika ofisi yoyote ya NSSF iliyo karibu yako kwa zoezi la uandikishaji ukiwa na picha moja ya passport Read More
 • Napataje taarifa ya Michango yangu? +

  Kupata taarifa ya Michango, unafanya ifuatavyo : a) Sajili Tuma neno sajili,acha nafasi, weka namba yako ya uanachama. Tuma kwenda namba Read More
 • Je nifanyeje endapo michango yangu haionekani katika taarifa za akaunti yangu? +

  Tafadhali fika ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe ili kujua sababu ya kutoonekana kwa michango yako na kuelekezwa utaratibu wa Read More
 • Je narekebishaje michango yangu? +

  Michango ya mwanachama itarekebishwa kulingana na sababu zinazopelekea kutoonekana kwa michango hiyo katika taarifa ya michango. Ofisi husika itakupa muongozo zaidi. Read More
 • Je mwanachama anayesafiri anaweza kumwachia mtu au ofisi imfatilie madai na kuchukua malipo yake?? Kwa utaratibu gani?? +

  Ndio, mwanachama anaruhusiwa kwa kujaza fomu za mandate (NSSF 22) zilizothibitishwa na mwanasheria na kufata taratibu zote za kisheria zilizoainishwa Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Login Form1