Pensheni ya urithi hulipwa kwa wategemezi wa mwanachama aliyefariki ambao ni mke/mume na watoto wasiozidi wanne wa chini ya umri wa miaka 18 au 21 ikiwa wapo masomoni. Iwapo hawa hawapo basi mafao yatalipwa kwa wazazi wa mwanachama aliyefariki. Kama wote hawapo atalipwa ndugu wa karibu kwa mujibu wa sheria ya mirathi.

Sifa Zinazotakiwa

Pensheni hii hulipwa iwapo mwanachama aliyefariki;

 • Alikuwa ametimiza umri wa kustaafu na kuwa na sifa za kupata pensheni ya uzee baada ya kufungua madai hayo ya pensheni ya uzee.
 • Alikuwa na sifa za kupata pensheni ya ulemavu ikiwa alikuwa na ulemavu wa kudumu.

Mafao Yanayotolewa

 • Ukokotoaji wa pensheni ya urithi ni sawa na ule wa pensheni ya uzee isipokuwa huongezwa 1% kwa kila michango 12 inayozidi kiwango cha michango 180
 • Mafao yanayotolewa pia ni sawa na mafao ya pensheni ya uzee yaani pensheni ya kila mwezi, mkupuo wa awali na mkupuo maalum kwa aliyekosa sifa zinazotakiwa.

Mgawanyo wa Pensheni ya Urithi

Mafao ya Pensheni ya urithi hugawanywa kwa kiwango cha 40% kwa mke/mume, 60% kwa watoto au 100% kwa wazazi iwapo hakuna mke/mume na watoto;

 

Frequently Asked Questions

 • Nawezaje kuwa mwanachama wa NSSF? +

  Tafadhali fika katika ofisi yoyote ya NSSF iliyo karibu yako kwa zoezi la uandikishaji ukiwa na picha moja ya passport Read More
 • Napataje taarifa ya Michango yangu? +

  Kupata taarifa ya Michango, unafanya ifuatavyo : a) Sajili Tuma neno sajili,acha nafasi, weka namba yako ya uanachama. Tuma kwenda namba Read More
 • Je nifanyeje endapo michango yangu haionekani katika taarifa za akaunti yangu? +

  Tafadhali fika ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe ili kujua sababu ya kutoonekana kwa michango yako na kuelekezwa utaratibu wa Read More
 • Je narekebishaje michango yangu? +

  Michango ya mwanachama itarekebishwa kulingana na sababu zinazopelekea kutoonekana kwa michango hiyo katika taarifa ya michango. Ofisi husika itakupa muongozo zaidi. Read More
 • Je mwanachama anayesafiri anaweza kumwachia mtu au ofisi imfatilie madai na kuchukua malipo yake?? Kwa utaratibu gani?? +

  Ndio, mwanachama anaruhusiwa kwa kujaza fomu za mandate (NSSF 22) zilizothibitishwa na mwanasheria na kufata taratibu zote za kisheria zilizoainishwa Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Login Form1