mobile-taarifa

Taarifa Za Michango

Kusajili

Tuma neno sajili, acha nafasi, weka namba yako ya uanachama, Tuma kwenda namba 15747

Kupata Taarifa

Tuma neno taarifa kwenda number 15747

Kujua Salio

Tuma neno salio kwenda namba 15747

Malipo Ya Michango Kupitia M-PESA

 • Fungua M-PESA Menu *150*00
 • Lipa kwa M-PESA
 • Chagua kwenye orodha
 • Nenda zaidi
 • Chagua Mifuko ya Hifadhi ya Jamii
 • Chagua NSSF
 • Ingiza namba ya NSSF*mwezi wa mchango*mwaka (mfano 5899003*05*2014) kisha OK- huu ni mchango wa mwezi wa 5
 • Itakutaka uweke kiwango
 • Endapo unalipa mchango wa zaidi ya mwezi mmoja itakulazimu urudie taratibu zote kwa kila mwezi na uutaje mwezi husikakama ilivyo hapo juu

 

 

Frequently Asked Questions

 • Nawezaje kuwa mwanachama wa NSSF? +

  Tafadhali fika katika ofisi yoyote ya NSSF iliyo karibu yako kwa zoezi la uandikishaji ukiwa na picha moja ya passport Read More
 • Napataje taarifa ya Michango yangu? +

  Kupata taarifa ya Michango, unafanya ifuatavyo : a) Sajili Tuma neno sajili,acha nafasi, weka namba yako ya uanachama. Tuma kwenda namba Read More
 • Je nifanyeje endapo michango yangu haionekani katika taarifa za akaunti yangu? +

  Tafadhali fika ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe ili kujua sababu ya kutoonekana kwa michango yako na kuelekezwa utaratibu wa Read More
 • Je narekebishaje michango yangu? +

  Michango ya mwanachama itarekebishwa kulingana na sababu zinazopelekea kutoonekana kwa michango hiyo katika taarifa ya michango. Ofisi husika itakupa muongozo zaidi. Read More
 • Je mwanachama anayesafiri anaweza kumwachia mtu au ofisi imfatilie madai na kuchukua malipo yake?? Kwa utaratibu gani?? +

  Ndio, mwanachama anaruhusiwa kwa kujaza fomu za mandate (NSSF 22) zilizothibitishwa na mwanasheria na kufata taratibu zote za kisheria zilizoainishwa Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4